Foto: unsplash.com

Novine u Zakonu - Porez i na parking mesta

Biznis Autor: K.C. | 14:53 Četvrtak, 24 11 2022 Foto: unsplash.com

Za parking mesto u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu, ubuduće će se plaćati porez na prenos apsolutnih prava.

Novine u zakonu o porezu na imovinu, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, predviđaju da se porez plaća kada se stiče trajno pravo upotrebe tog parking mesta. To su sva ona mesta koja se nalaze u dvorištima stambenih zgrada koje mogu da koriste samo stanari, a takvih ima puno u centru Beograda. U obrazloženju zakona navodi se da se predlaže usaglašavanje predmeta oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, sa vrstama nepokretnosti koje mogu biti u prometu, pa se obuhvata i prenos prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu.

- S obzirom na to da je zakonom kojim se uređuje planiranje i gradnja propisano da se pravo trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili kompleksu može prenositi, uočena je potreba da se poreski tretman tog prenosa ujednači sa poreskim tretmanom prenosa prava na drugim nepokretnostima – navedeno je u obrazloženju zakona.

Poreski savetnik, dr Minja Đokić, objašnjava da se na parking mesto ne može preneti pravo svojine, već pravo korišćenja i raspolaganja. Zakonodavac je to hteo da uključi jer je poenta da se zakonom obuhvati svaka transakcija koja za suštinu ima prenos svojine ili svojini ekvivalentnih prava, ako govorimo o porezu na prenos apsolutnih prava.

– To su parking mesta izgrađena na građevinskom zemljištu. Ako se to mesto nalazi na zemljištu koje ima karakter javne svojine onda bi transfer parking mesta bio prenos prava raspolaganja. To nije bilo oporezivo do sada i uočen je fiskalni potencijal. Odlučeno je da se trajno pravo raspolaganja tretira kao prenos imovinskog prava i da se obuhvati porezom na prenos apsolutnih prava. Reč je o trajnom korišćenju, upravljanju i raspolaganju parking mestom u dvorištu stambeno-poslovne zgrade. To može da bude mesto koje je prema katastarskom premeru upisano kao parking mesto određene zgrade – kaže Đokić.

Ova parking mesta nalaze se u dvorištu same zgrade, parcelacijom su dodeljena tom objektu i nisu javna parkirališta. Kada se prodaje stan na takvoj lokaciji prenosi se i trajno pravo korišćenja parking mesta. Garažna mesta su nešto sasvim drugo. Ona su u sastavu same nepokretnosti i prodaju se kao dodatni kvadrat nekretnine, navodi Đokić.

Od 1. januara 2024. naplata poreza na prenos apsolutnih prava, koji se plaća pri kupovini nepokretnosti i iznosi 2,5 odsto vrednosti nekretnine, prelazi u nadležnost lokalnih poreskih administracija. Prema Zakonu o prometu nepokretnosti, nepokretnosti su: zemljište, zgrade i drugi građevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine. Parking mesto na građevinskoj parceli na kojoj su izgrađene višeporodične stambene zgrade ne predstavlja garažno mesto, te shodno tome nije poseban deo zgrade na kojem može postojati pravo svojine.