Nova godina, novi počeci, nove šanse!

Kolumne Autor: Samuil Petrovski | 09:09 Sreda, 19 01 2022

Dragi čitaoci, prijatelji,

Ušli smo u 2022. godinu i nadamo se da će biti mnogo bolja od protekle dve godine koje su iza nas, koje su obeležile našu nepredvidljivu borbu sa nevidljivim neprijateljem Kovid virusom. Takođe ova 2022. godina biće godina mnogobrojnih važnih odluka. Naša država se nalazi na raskrsnici i odlukama koje interesuju sve nas i koje su važne za budućnost svih nas i naših porodica.

Znamo da svi mi na početku godine, želimo da donesemo neke važne odluke i da ostvarimo radikalne promene kao npr. (meni lično omiljena) da se bavimo sportom, da izgubimo na kilaži, steknemo disciplinu da ostavimo cigarete, da više učimo, da se manje nerviramo, da budemo oprezni sa kim stupamo u odnose...itd.

U knjizi nad knjigama koja se najviše čita i kupuje svake godine, Bibliji, Bog je poznat kao Bog novog početka ili nove šanse. U mnogim primerima iz života različitih junaka Biblije, otkrivamo da je Bog davao novu šansu za nove početke i to bez obzira na prošlost, neuspehe ili propuštene šanse različitih ljudi.
 
Evo nekih poruka i slika koje se odnose na nešto novo: „Evo novo tvorim, staro je prošlo“; apostol Pavle kaže da se pruža za onim što je ispred njega a zaboravlja šta je iza, kaže da skinemo staroga čoveka a novoga da obučemo. Na drugom mestu piše: „Novo vino u nove mehove”; Isus kaže Nikodimu da treba da se rodi nanovo. Prorok iz Staroga zaveta, Jona, dobio je drugu šansu; tvrdoglavi Petar i ostali apostoli koji nisu verovali u vaskrsnulog Isusa, takođe dobijaju novu šansu. U Starom zavetu, Bog takođe kaže: „Daću vam novo srce, novi duh...novi savez ću sklopiti sa vama.”
 
Kao osoba koja je vernik i čita Bibliju želim da vas pozovem ili izazovem da u Novoj 2022. godini svi shvatimo ili da se podsetite da je Bog Biblije, tvorac neba i zemlje, vidljivog i nevidljivog – Bog druge šanse, novog početka, nove odluke. Bez obzira kako ste živeli u prethodnoj godini i koliko ste imali propusta ili niste iskoristili mnoge mogućnosti, pred vama je šansa da u ovoj okrenete novi list. Ako ste pali, to ne znači da nećete ponovo prohodati, naime: ustanite i krenite u nove izazove i nove početke. Samo treba da priznate Bogu u molitvi svoje greške, zatražite oproštenje i pomoć u novoj godini. Tako dobijamo ohrabrenje da nešto uradimo sa svojim životom i da tu drugu šansu iskoristimo, da bismo i kao mladi ili stari ljudi postali kvalitetniji, shvatili koja nam je životna svrha i misija. Na takav način možemo da utičemo i na druge oko sebe i na društvo u celini.

Svako od nas neka razmisli da li mu je potreban novi početak ili promena po pitanju mnogih stvari u životu.

Zaustavimo se na momenat, razmislimo: Bog je tu da nam pruži novu šansu, drugu priliku: gledajmo da je ne propustimo.

Ako želite novi početak a potrebni su vam: molitva, ohrabrenje, savet – slobodno kontaktirajte neke ljude koji mogu da vam budu mentori. Neka 2022. bude godina, koju ćemo pamtiti po tome da smo drugu šansu iskoristili i doživeli promene u svojim životima, te na takav način želeli da utičemo i na druge, u školama, na univerzitetima, društvu i u potrebama koje vidimo oko nas.

Neka nas Bog blagoslovi da donesemo mudre i važne odluke.

Citati uzeti iz:
Evanđelje po Jovanu 3,3  Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista, kažem ti, ako se ko nanovi ne rodi odozgo, ne može videti carstva Božijeg.
Evanđelje po Marku 2,22  I niko ne sipa novo vino u stare mehove; inače, vino će poderati mehove, pa propadaju vino i mehovi. Nego novo vino u nove mehove!
Poslanica Efežanima 4,24   …i da obučete novoga čoveka, koji je prema Bogu stvoren u istinitoj pravednosti i svetosti.