Foto: antenam.net

Inicijativu za smenu Vlade Zdravka Krivokapića potpisao 31 poslanik

Region Autor: B.O. | 15:44 Sreda, 19 01 2022 Foto: antenam.net

U skupštinsku proceduru danas je stigla inicijativa, koju je potpisao 31 poslanik, u kojoj se traži izglasavanje nepoverenja Vladi Zdravka Krivokapića.

Prenosimo šta piše u inicijativi:

Razlozi da se glasa o proveri poverenja 42. Vladi Crne Gore sadržani su u sledećem:

-da su na Petoj sednici Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore 29.12.2021. godine izglasane Interpelacije ministru vanjskih poslova, ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta čime je postalo jasno da pomenuta tri ministra nemaju podršku parlamentarne većine;

-da je predsednik Vlade Zdravko Krivokapić najavio da će odbiti da postupi po Interpelacijama za smenu tri ministra čime je pokazao da ne poštuje Ustav i zakone Crne Gore ali ni osnovne demokratske principe poštovanja Parlamenta kao najvećeg zakonodavnog doma koji je birao sastav 42. Vlade Crne Gore;

-da je na Četvrtoj sednici Prvog redovnog  zasedanja u 2021. godini, 17.06.2021. godine smenjen ministar pravde i ljudskih i manjinskih prava, a da do danas predsednik Vlade nije predložio Parlamentu novog ministra čime je direktno ugrozio reforme u ključnim pogljavljima 23 i 24 a koja su najvažnija za napredak na putu ka članstvu u Evropsku uniju u oblasti vladavine prava.

-da je Predsednik Vlade svojim delovanjem više puta u prethodnom periodu ugrozio i otežao saradnju između zakonodavne i izvršne vlasti što je direktno proizvelo institucionalnu i političku krizu u zemlji. Ovakvo stanje dovelo je do blokade Parlamenta, pa čak i do bojkota od strane jednog dela poslanika pariamentarne većine, što je direktno uticalo da se veliki broj zakona i podzakonskih akata ne razmatra u skupštinskoj proceduri. Sve ovo dovelo je u pitanje efikasan rad Parlamenta čiji je osnovni zadatak da služi javnom interesu i interesima građana, a ne partikularnim interesima bilo koje političke grupacije ili pojedinca.

-da su politička kriza, neadekvatna saradanja zakonodavne i izvršne vlasti, neusaglašavanje zakonske regulative sa zakonskom regulativom Evropske unije, kao i neaktivnost pojedinih ministara doveli do usporavanja evropskih integracija što se odrazilo na ocjene u godišnjem izveštaju Evropske komisije vezanom za proces napretka Crne Gore u evropskim integracijama.

“Zbog gore navedenih činjenica kao i izjave brojnih političkih subjekata u kojima se navodi da 42. Vlada Crne Gore nema većinsku podršku u Parlamentu smatramo jednim od osnovnih postulata savremene demokratije da se istoj proveri podrška u parlamentu”, zaključuje se u Inicijativi.

U Ustavu Crne Gore se navodi da predlog da se glasa o nepoverenju Vladi može podneti najmanje 27 poslanika.

Potpisnici su: Miloš Konatar, Srđa Pavićević, Božena Jelušić, Suada Zoronjić, Kenana Strujić Harbić, Ervin Ibrahimović, Fatmir Đeka, Genci Nimanbegu, Danijel Živković, Aleksandra Vuković, Jevto Eraković, Nikola Rakočević, Andrija Popović, Dragica Sekulić, Amer Smailović, Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša, Draginja Vuksanović, Raško Konjević, Miloš Nikolić,Nikola Janović, Daliborka Pejović, Branko Čavor, Suzana Pribilović, Abaz Dizdarević, Jovanka Laličić, Andrija Nikolić, Lidija Kljajić. 

Izvor: antenam.net