Foto: pixabay.com

Evropska komisija - Rumunija DOVOLJNO NAPREDOVALA i napravila VAŽNE REFORME

Region Autor: K.C. | 06:54 Sreda, 23 11 2022 Foto: pixabay.com

Posle 15 godina praćenja reformi u Rumuniji, Evropska komisija je odlučila da ukine Mehanizam za saradnju i verifikaciju. Zadatak ovog Mehanizma je bila ocena reforme pravosuđa i borbu protiv korupcije.

Ovaj Mehanizam je bio uveden po ulasku Rumunije i Bugarske u EU 2007. godine, kao prelazna mera za olakšavanje reformi u pravosuđu i efikasnu borbu protiv korupcije, a Komisija je juče usvojila izveštaj kojim pozitivno ocenjuje napore Rumunije da sprovede preporuke Evropske komisije.
U zaključku Komisije se navodi "da je napredak koji je ostvarila Rumunija dovoljan da ispuni obaveze iz Mehanizma, preuzete u vreme njenog pristupanja EU i da se sva merila mogu na zadovoljavajući način zatvoriti. Procena takođe uzima u obzir razvojne prilike za vladavinu prava u EU, a posebno puno angažovanje Rumunije u ciklusu izveštaja o vladavini prava", saopštila je Komisija.

Evropska komisija je takođe navela da je Rumunija napravila "važne reforme u usvojenim zakonima o pravosuđu i novu strategiju razvoja pravosuđa".

U borbi protiv korupcije, "državne institucije udružuju snage u sprovođenju nove nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, a pozitivna evidencija u efikasnosti istrage i sankcionisanja korupcije na visokom nivou nastavljena je do 2021 godine i 2022 godine", kaže se u izveštaju Komisije.

Od sada, Komisija više neće izveštavati o Rumuniji u okviru ovog Mehanizma, ali će se praćenje nastaviti u okviru godišnjeg ciklusa vladavine prava kao što to Komisija pravi za sve države članice.