Foto: srbija.gov.rs

Usklađivanje zakonodavstva u oblasti energetike sa pravnim tekovinama EU

Vesti Autor: B.O. | 21:14 Četvrtak, 01 06 2023 Foto: srbija.gov.rs

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, čime se usklađuje nacionalno zakonodavstvo u oblasti energetike sa pravnim tekovinama Evropske unije i na sveobuhvatan i efikasan način rešava pitanje pune primene relevantnih propisa Unije.

Reforma energetskog sektora ima neposredan i značajan uticaj na opšti privredni razvoj, stanje i mogućnosti investicione aktivnosti, podizanje kvaliteta i stvaranje tržišne ekonomije osposobljene da se uključi u jedinstveno tržište EU i druge međunarodne tržišne tokove.

Predloženim izmenama se, pored ostalog, uspostavlja Republička komisija za energetske mreže kao samostalan i nezavistan organ Republike Srbije za kontrolu operatora prenosnog sistema električne energije i operatora transportnog sistema prirodnog gasa čiji je osnivač Republika, dok će kontrolu nad energetskim subjektima, koji obavljaju delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom, obavljati Vlada.

Članovi Vlade usvojili su Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za ulaganje u sektore od značaja za dostizanje nulte stope emisije gasova sa efektom staklene bašte, koja se temelji na Strategiji industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine.

Uredbom je predviđeno da je državna pomoć usklađena samo ako su kumulativno ispunjeni uslovi i kriterijumi predviđeni ovom uredbom, a u zavisnosti od toga da li se ova vrsta pomoći dodeljuje na osnovu šeme ili kao individualna državna pomoć.

Cilj donošenja Uredbe je poboljšanje konkurentnosti Srbije kao investicione lokacije za ulagače u sektore od značaja za dostizanje nulte stope emisije gasova sa efektom staklene bašte na evropskom prostoru.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, a tiče se posebnosti organizacije radnog vremena u uslovima povećanor intenziteta vazdušnog saobraćaja kod poslodavaca koji se bave komercijalnim letenjem.

 

Ove izmene usledile su pošto su navedene poteškoće imale za posledicu otkazivanje i kašnjenje letova i neprijatnosti za putnike, kao i povećane troškove avio-prevoznika.

 

Izmene Zakona imaju za cilj da se postigne bolja iskorišćenost letačke i kabinske posade domaćih avio-prevoznika, što će u krajnjoj liniji doprineti efikasnijem poslovanju domaćih avio-prevoznika, smanjenju troškova i pružanju kvalitetnije usluge njihovim putnicima.

 

Vlada je usvojila i Odluku o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije, čiji će zadatak biti, pre svega, uspostavljanje koordinacije i komunikacije svih uključenih strana u cilju razvoja turističke industrije i pozicioniranja Srbije na međunarodnom tržištu.

Obrazovanjem Nacionalnog saveta obezbeđuje se javnost, kao i odgovornost u domenu razvoja Srbije kao turističke destinacije i razvoja turističkih proizvoda Srbije, dok se istovremeno očekuje oporavak i dalji razvoj u toj oblasti turizma.

Akcenat u radu Saveta biće na preduzimanju mera za unapređenje konkurentnosti kroz promociju i marketing, izgradnju infrastrukture, usklađivanje rada lokalnih i regionalnih institucija, kao i na obnovi turističkog tržišta, urušenog epidemijom bolesti COVID-19.