Foto: tw/Serbian Government

Vlada Srbije predložila POVEĆANJE AKCIZA za OSAM ODSTO

Vesti Autor: K.C. | 08:02 Nedelja, 03 09 2023 Foto: tw/Serbian Government

Vlada Srbije usvojila je juče Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim se predviđa povećanje akciza na derivate nafte, duvanske prerađevine i alkoholna pića, kafu i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta za osam odsto.

Ovaj zakon bi trebalo da se primenjuje od 1. oktobra 2023. godine, s tim da je za deo odredaba predviđen kasniji početak primene.

Kako je navedeno u obrazloženju za donošenje ovog zakona, povećanjem akciza, očekuje se povećanje prihoda, pre svega, od derivata nafte i cigareta od oko četiri milijarde dinara do kraja 2023. godine.

U obrazloženju je istaknuto da je predloženo da se akciza na biogorivo i biotečnosti ne uvećava, jer je regulatorni okvir koji uređuje ovu materiju još uvek u razvoju, pa će se poreska politika oporezivanja ovih proizvoda detaljnije urediti nakon donošenja svih relevantnih dokumenata.

Dodaje se da se u cilju izbegavanja povećanja troškova zbog povećanja akcize ne menja ni iznos do kojeg se ostvaruje pravo na refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, grejanje, kao i u industrijske svrhe, a takođe, u cilju smanjenja troškova poljoprivrednih proizvođača, odnosno gazdinstava i fizičkih lica koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava, predloženo je uvođenje refakcije plaćene akcize na derivate nafte - dizel gorivo i biogorivo, koje se kao motorno gorivo koristi u poljoprivredne svrhe za pogon poljoprivrednih mašina.

Ovi predlogom zakona predviđeno je i da Uprava carina vodi registar uvoznika alkoholnih pića i kafe, a sve u cilju što adekvatnijeg praćenja akciznih proizvoda u svim fazama prometa.

Zakon je predvideo i kazne za nepoštovanje odredbi zakona i one se kreću od 5.000 do dva miliona dinara

Novina je i uvođenje sistema e-akciza koji je centralizovani informacioni sistem kojim upravlja ministarstvo nadležno za poslove finansija.
Sistem e-akciza bi preuzimao podatke iz drugih registara koji se vode kod nadležnih organa, kao i podatke u vezi sa akciznim proizvodima, obveznicima akcize i učesnicima u prometu.