Foto: beograd.rs

Izložba „Beograd: dvadesete godine dvadesetog veka”

Lifestyle Autor: M.S. | 09:47 Utorak, 16 04 2024 Foto: beograd.rs

Istorijski arhiv Beograda, uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, priredio je izložbu pod nazivom „Beograd: dvadesete godine dvadesetog veka”. Autori su Slobodan Mandić, Snežana Lazić i Dragana Mitrašinović, a svečano će biti otvorena danas u glavnom holu Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj 1. 

Završetak Prvog svetskog rata i proglašenje Beograda prestonicom nove jugoslovenske države 31. decembra 1918. godine najavili su novi, veoma dinamičan period u razvoju grada. Nastupa vreme obnove, demografskog, privrednog i kulturnog uspona. Dvadesetih godina XX veka Beograd doživljava veliki populacioni rast i postaje središte i najdinamičnija urbana celina nove države. 

Izložba se priređuje u nameri da se na prijemčiv način omogući bolje sećanje i upoznavanje s Beogradom od pre jednog stoleća, vremena u kojem su postavljeni temelji velegradskom izgledu i atmosferi našeg glavnog grada. Za sagledavanje što potpunije slike o razvoju i životu Beograda u jednoj od ključnih decenija u njegovom razvoju, u prvom redu je korišćena bogata građa Istorijskog arhiva Beograda: pisma, ugovori, različita dokumenta, arhitektonski nacrti, fotografije, crteži, mape, proglasi i drugo. Prezentovani materijal odabran je iz tridesetak arhivskih fondova i zbirki i nudi uvid u raznolike teme: od pulsiranja političkih događaja, održavanja lokalnih izbora i uređenja grada, preko urbanizacije, umetničkih i kulturnih manifestacija, razvoja industrije, privrede, zdravstva, saobraćaja, školstva, sporta i turizma, pa sve do uvida u socijalne prilike i svakodnevni život stanovništva. U odabiru arhivske građe primat je dat novootkrivenim ili manje poznatim dokumentima ili fotografijama. 

Sav materijal je prikazan na 34 izložbena panoa, a izložbu prati i bogato ilustrovani katalog. Izložbu je moguće pogledati u glavnom holu Jugoslovenske kinoteke od 16. do 22. aprila, od 10 do 20 časova.