Foto: srbija.gov.rs

Za projekte lokalnih samouprava i uspostavljanje JUM više od POLA MILIJARDE DINARA

Vesti Autor: B.O. | 13:00 Ponedeljak, 12 02 2024 Foto: srbija.gov.rs

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će i ove godine sa više od pola milijarde dinara budžetskih sredstava finansirati projekte jedinica lokalne samouprave i uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta u gradovima i opštinama širom Srbije.

Ministarstvo je objavilo tri javna poziva za sve jedinice lokalne samouprave i to Javni poziv za raspodelu sredstava u ukupnom iznosu od 409.640.000 dinara, Javni poziv za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske, odnosno gradske uprave u 2023. godini, u ukupnom iznosu od 8.360.000 dinara i Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u cilju podrške jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama za uspostavljanje i unapređenje jedinstvenog upravnog mesta, u iznosu od 90.000.000 dinara.

Gradovi i opštine mogu da konkurišu za raspodelu budžetskih sredstava za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave, lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave.

Takođe, Ministarstvo će finansijski podržati uvođenje eUprave i savremenih informacionih tehnologija u rad organa jedinica lokalne samouprave, u cilju modernizacije rada i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima i privrednim subjektima.

Gradovi i opštine mogu da apliciraju i za finansijsku pomoć u organizaciji kulturnih, sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane, kao i radi omogućavanja adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom.

Sredstva će biti dodeljena i za realizaciju projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Kada je reč o godišnjim nagradama za najbolje opštinske, odnosno gradske uprave u 2023. godini, Ministarstvo će i ove godine, u okviru ukupnih raspoloživih sredstava, dodeliti nagrade u jednakim novčanim iznosima za četiri oblasti - efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu jedinice lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i antidiskriminacija.

Sredstva za uspostavljanje i unapređenje JUM namenjena su za unapređenje i opremanje prostora, podizanje nivoa tehničko-informatičke opremljenosti i unapređenje softversko-hardverske infrastrukture i kadrovskog potencijala kroz neophodne dodatne obuke službenika za rad na Jedinstvenom upravnom mestu.

Rok za podnošenje prijava za raspodelu sredstava i za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku, odnosno gradsku upravu je do 22. februara u ponoć, a rok za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za uspostavljanje Jedinstvenog upravnog mesta je do 26. februara u ponoć.

Detalji o načinu prijavljivanja i neophodnoj dokumentaciji mogu se pronaći i preuzeti sa sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na adresi www.mduls.gov.rs.