Hristova svetlost DAJE NADU koja svima treba

Kolumne Autor: Samuil Petrovski | 12:30 Subota, 07 01 2023

Iza nas je veoma teška godina u Evropi. Pandemija, neočekivani rat u Ukrajini, poremećene vrednosti u društvu, nesigurnost na svakom koraku, sve nam to pokazuje da živimo u mračnim vremenima. Svi tražimo nadu, neku svetlost u mraku ili tračak svetlosti na kraju tunela. 

Slično je bilo sa starozavetnim Izraelom koji se pre više od 2500 godina našao u teškoj situaciji, osvojen od neumoljive imperije Vavilona, koji je pretio i maloj Judeji da je osvoji, razori i odvede u ropstvo. Usred te mračne situacije dolazi prorok Isaija koji prorokuje i najavljuje svetlost u mraku i Nadu.  Proroci u Starom Zavetu su imali ulogu da ohrabre ljude u tešim vremenima ali i da pozovu narode, vladare da ispitaju svoje odluke i ponašanje, pokaju se i vrate se vrednosnom sistemu koji im je Bog poverio. 

Sedam stotina godina pre rođenja Hrista, prorok Isaija u svojoj knjizi nekoliko puta najavljuje dolazak spasitelja, Mesije (Hrista) i kroz njega spasenje i nadu ne samo za Izrael nego i za ceo svet. U Starom Zavetu postoji preko 300 preciznih proročanstava o dolasku Hrista, od načina njegovog rođenja, službe i misije, do smrti, sahrane i vaskrsenja. Proroci su govorili o karakteru njegove uloge na zemlji. Jedan od takvih tekstova je zapisan u knjizi proroka Isaije 9:2-7. Drevni tekst kaže sledeće:

„Narod koji živi u tami vide svetlost veliku; onima koji žive u zemlji senke smrti svetlost zasja. Umnožio si narod i radost mu uvećao. Raduju se pred tobom kao što se ljudi raduju žetvi, kao što se raduju kada dele plen. Jer si slomio jaram kojim ih je pritiskao, motku na njihovim plećima, batinu njihovih tlačitelja, kao u vreme pobede nad Midjanom. Izgoreće svaka ratnička čizma i svaka odora natopljena krvlju – biće gorivo ognju. Jer, dete nam se rodilo, sina smo dobili; vlast mu je na plećima. Ime mu je Savetnik divni, Bog silni, Otac večni, Knez mira. Njegovoj silnoj vlasti i miru neće biti kraja. Vladaće na prestolu Davidovom i nad njegovim carstvom, učvrstivši ga i održavajući na pravdi i pravednosti, od tada pa doveka. Učiniće to revnost GOSPODA nad vojskama.“ (Knjiga proroka Isaije 9:2-7)

Prorok naglašava dve bitne činjenice:

1.    Problem: Ljudi žive u tami, u mraku. 
2.    Rešenje:  Velika Svetlost će zasijati i to kroz posebno dete koje će biti rođeno i imaće posebnu ulogu Mesije. On donosi Nadu, svetlost u mraku. 

Sveto Pismo nam jasno govori o tome da se čovek svojevoljno pobunio, odmetnuo od Tvorca (Boga) i da smo na takav način ušli u duhovni mrak, kao što kaže i Sveti Pavle „te im tama obuze njihovo nerazumno srce“, Rimljanima poslanica 1:21. Svako od nas se rađa sa tim stanjem, tim „virusom“ ili sklonošću da ne samo povređujemo Tvorca, nego i jedni druge, pa i prirodu oko nas. Veoma je nezgodno da u potpunom mraku nađemo izlaz iz sobe. Postoji mogućnost da udarimo u nešto, da povredimo sebe i druge, da lutamo, donosimo pogrešne odluke. Potrebna nam je svetlost da bismo bolje videli realnost oko nas, kao i u nama samima. Neko treba da upali to svetlo da bismo bolje videli kojim putem idemo i gde ćemo stići. Ponekad crni oblaci sprečavaju sunčevu svetlost da nam obasja put. U takvim slučajevima nastaje haos, ratovi, konflikti. Ljudi u takvom „pomračenom stanju srca i uma“ spremni su da čine zlo, da promovišu pogrešne vrednosti. Od davnina ljudi traže put, nadu, rešenje za pronalaženje te SVETLOSTI i pomoći.

Međutim, prorok najavljuje REŠENJE i NADU da će ljudi videti veliku svetlost koja će zasijati. Rezultat te „radosne vesti i najave“ je radost naroda jer su napokon slobodni (od greha) i oslobođeni da žive život u svetlosti. Prorok najavljuje dolazak SVETLOSTI kroz rođenje deteta, spasitelja, Mesije, Hrista. To posebno dete će imati nekoliko karakteristika svoje uloge i misije. To dete će imati dve prirode: božansku i ljudsku. On je Sin Božiji i Sin čovečiji. To neobično dete imaće vlast koja će trajati večno.

Jasno je da je to dete Isus iz Nazareta. Rođen u Vitlejemu (potomak iz loze cara Davida), spasitelj, Mesija, Hristos koji donosi tu Božansku istinitu svetlost čovečanstvu. Sveti Jovan u svojom jevanđelju citira Hristove reči:
 „Ja sam svetlost sveta. Ko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svetlost života.“  Jevanđelje po Jovanu 8:12 
Svetlost je došla na svet, ali su ljudi više voleli tamu nego svetlost, jer su im dela bila zla.“ Jevanđelje po Jovanu 3:19

Sveti Jovan na početku svog jevanđelja kaže sledeće:
U njoj [Reči, Isusu] je bio život i taj život je ljudima bio svetlost. Svetlost svetli u tami i tama je nije obuzela. A on, istinska svetlost koja prosvetljava svakog čoveka – došao je na svet.“ Jevanđelje po Jovanu 1:4-5,9 

Prorok naglašava da to dete ima sledeće atribute koji su „radosna vest“ za sve narode:

- Divni savetnik. Divni, neverovatan, ima dobre namere kada savetuje. Mudrost izvire iz njega za našu dobrobit. Bog savetuje i opominje ljude i danas, posle dve hiljade godina, kroz Isusove reči i njegov život. On poziva, hrabri i opominje. Mnogi su konstatovali da “Niko nije govorio kao On“ (Jevanđelje po Jovanu 7:46). Ovo je radosna vest za one kojima je potrebno usmerenje i savet u životu!

Bog silni/moćni! On je i potpuni Bog. Isus je pokazao i dokazao da je moćni/silni Bog čineći mnoga čuda nad bolesnima, demonima, prirodom, materijom. On je praštao ljudima grehe, davao nove šanse i novu nadu ljudima. Ovo je radosna vest za sve koji se osećaju slabo i nemoćno. Isus Hristos je moćni Bog!

Otac Večni. On će se brinuti i obezbediti sve što nam treba da bismo bili na pravom putu. Kao večni i dobri Otac, Bog je obezbedio i put ka večnom životu! Ovo je radosna vest za sve one koji su usamljeni i zaboravljeni!

Princ/Knez Mira. On nije kao ostali vladari koji kreiraju ratove i nemire. On je došao da nas izmiri sa Tvorcem i da nam podari duševni mir usred nemira. On nas stalno hrabri da se ne plašimo pred izazovima (Jevanđelje po Jovanu 14:27). Ovo je radosna vest za sve one koji imaju nemir, strahove i porušene odnose sa Tvorcem i sa ljudima.

HRISTOVA SVETLOST NAM NUDI: 
⁃ Reči Večnog Života, jer je ON Divni Savetnik. USMERENJE JE SVIMA POTREBNO!
⁃ Transformisani život, jer je on Silni, Moćni Bog. Nudi nam NOVI ŽIVOT SA SVRHOM!
⁃ Večnu brigu i usmerenje kao Večni Otac. NOVI ODNOS UTEMELJEN NA BOŽIJOJ LJUBAVI! 
⁃ Mir sa Bogom, Mir Božiji u srcima koji nam je važan za sve odnose sa drugima. PRAVI ISTINSKI MIR I ISPUNJENJE-ZADOVOLJSTVO.

Danas, dok slavimo Božić, odnosno rođenje Hrista, situacija je slična kao i kada je prorok Isaija najavio Božić. Živimo u sličnom vremenu kao što je bilo prvog Božića.

Naš svet je još u MRAKU. Tumaramo, grešimo, lutamo, tražimo nadu. Dovoljno je da pogledamo oko sebe i u sebe i da vidimo ovu realnost. 

RADOSNA VEST JE DA JE ISUS HRISTOS SVETLOST SVETA! On je došao da nam pokaže kakav je Bog, da nam oprosti grehe (kroz Njegovu žrtvu na krstu), da nam da sigurnu nadu večnog života (kroz Njegovo Vaskrsenje). Isus Hristos nam daje izazov da ga upoznamo, da priznamo svoj mrak (grehe) kroz pokajanje (grč. metania, promena razmišljanja) i kroz veru prihvatimo Njegovu ponudu i dar milosti i blagodati. Naši gresi u prošlosti mogu biti oprošteni, naša sadašnjost može biti osnažena kroz silu Svetog Duha u našim životima i naša budućnost može biti sigurna kroz nadu da ovaj život nije kraj, nego da postoji nešto bolje i večno. 

UPOZNAJ GA, VERUJ MU, PRIZNAJ SVOJ MRAK (SVOJE STANJE) I PRIHVATI NJEGA KAO SVETLOST U SVOM ŽIVOTU. 

Često dozvoljavamo da drugi utiču na naše živote. Hajde da danas, dok se prisećamo tog istorijskog događaja, makar pročitamo jedno Jevanđelje i upitamo se ko je Isus Hristos, zašto je on došao i šta mi nudi? Hajde da i pored mnogih kojima smo dali šansu da utiču na naše odluke, poglede na svet, damo šansu i Isusu iz Nazareta čiji rođendan slavimo. Hajde da  obratimo pažnju na „slavljenika“ jer je on centar našeg slavlja Božića. Dozvolimo da nas HRISTOVA SVETLOST OBASJA I PRUŽI ISTINSKU ČVRSTU NADU u ovim nesigurnim vremenima. Onda će se desiti i istinska transformacija našeg života, te sa sigurnošću možemo izjaviti, kao poznati akademik svoga vremena Sveti Pavle:

„Jer Bog koji je rekao da svetlost zasvetli iz tame, on je zasvetlio u našim srcima – da mi budemo prosvećeni poznanjem slave Božije u licu Isusa Hrista.“ 
2. Poslanica Korinćanima 4:6 

Mir Božiji-Hristos se rodi!